Nie pal przy mnie, proszę

Program edukacji antytytoniowej

dla uczniów klasy I

II edycja (2011/2012)

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE  PROGRAMU

 

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

 

Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcje Sanitarną we współpracy z resortem edukacji.

 

Podstawowe zajęcia programowe umożliwiają przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego.

 

Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.

 

W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu i percepcji dzieci).

 

Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 

Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowie.

 

Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za swoje zdrowie.

 

Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.

 

Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane
z biernym paleniem.

 

Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, sdy inni ludzie przy nich palą papierosy.

 

 

Koordynator:  Iwona Hulak

GALERIA