Powrót do strony projektów

 
 

 

 


W przedszkolu w Michalowie realizowany jest program edukacji antytytoniowej

nie pal (Medium).jpgsmok (Medium).jpgCzyste Powietrze Wokół Nas.

Koordynatorem programu jest pani Mirosława Czwaniuk.

 

 

 

                                                                              GALERIA

 

 

Założenia programu:

1.   Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

2.   Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.

3.   Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.

4.   Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

Cele główne programu:

1.  Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

2.  Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe programu:

1.   Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.

2.   Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, wydobycie dymu papierosowego.

3.   Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

4.   Zwiększenie wiedzy na temat palenia papierosów.

5.   Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

1.JPG

W przedszkolu został zorganizowany kącik dla rodziców.

2.JPG

Rodzice korzystają z broszur dotyczących skutków palenia.

3.JPG

Przedszkolaki obserwowały źródła dymów podczas wycieczki po osadzie.

4.JPG

Po odbytej wycieczce dzieci narysowały zaobserwowane źródła dymów.

5.JPG

Dzieci omawiały źródła dymów podczas zajęć Co i dlaczego dymi?

6.JPG

Zabawa w pociąg podczas śpiewania Piosenki o Dinku

7.JPG

Gdzie jest czyste powietrze?” – omówienie na podstawie obrazków.

8.JPG

Taniec kwiatów” – improwizacja taneczna przy muzyce.

9.JPG

Przedszkolaki wyklejają sylwety Dinków.

10.JPG

Dinek na wycieczce” – zorganizowanie wystawy prac plastycznych dla rodziców.

11.JPG

Podczas zajęć Jak unikać dymu papierosowego?. Starszaki projektowały znaczki pod hasłem Nie pal przy mnie.

12.JPG

Przedszkolaki oglądają wystawę prac wykonanych przez uczniów ZS w Michalowie.

13.JPG

Spotkanie z panią higienistką pogadanka na temat szkodliwości palenia tytoniu dla zdrowia osoby palącej oraz przebywającej w otoczeniu osób palących.

14.JPG

Przedszkolaki otrzymały pamiątkowe znaczki podczas Dnia Dinka.

15.JPG

Dzień Dinka w przedszkolu.