Projekt edukacyjny

Picasso w Michalowie

Projekt Picasso

W okresie wakacji w Zespole Szkół w Michalowie zorganizowano  cykl warsztatów o charakterze kursu rysunku. Wszystko za sprawą inicjatywy, jaką podjęli uczniowie klasy V tej szkoły, którzy pod kierunkiem p. Joanny Piłat i z jej dużą pomocą aplikowali o unijne środki w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Trawnickich z siedzibą w Trawnikach. Swój pomysł zatytułowali PICASSO NA WAKACJACH. Stanęli do rywalizacji o jedno z 12 miejsc i dzięki dużej pomocy przyjaciół, rodzin i innych użytkowników Internetu, osiągnęli taki wynik w ogólnopolskim głosowaniu internetowym, że ostatecznie otrzymali 2000 zł na zakup niezbędnych artykułów plastycznych do przeprowadzenia zajęć. W ramach pozyskanych środków zakupiono zestawy plastyczne dla uczestników warsztatów - sztalugi, farby akrylowe, pędzle, podobrazia, itp.

Dzięki pomocy i zrozumieniu pana Eugeniusza Siomy, artysty malarza, który zgodził się poprowadzić nieodpłatnie zajęcia, dzieci uczyły się, jak pracować ołówkiem, jak operować pędzlem, jak prowadzić kreskę, czym jest światłocień, starały się wykorzystywać wiedzę na temat perspektywy. Pan Eugeniusz z dużą wprawą i wyczuciem przekazał małym artystom wiele cennych rad na temat malowania. Przedstawił swoje prace, poradził jak przygotować płótno do pracy i jak na końcu zaprezentować swój obraz. Zajęcia z rysunku węglem, techniki, którą niezbyt często wykorzystuje się podczas zajęć plastyki/ sztuki poprowadzi ł pan Michał Marczewski, absolwent szkoły plastycznej, a dodatkowo absolwent szkoły w Michalowie.

 

Picasso na wakacjach to ciekawa forma spędzania czasu i odkrywania talentów.

Bardzo cieszy fakt, że w środowisku lokalnym znaleźli się dorośli, którzy rozumieją, jak ważne są potrzeby dzieci i znajdują czas, aby wspomóc inicjatywy i pomysły umożliwiające rozwój oraz wartościowe spędzanie czasu wolnego. Gratulujemy. Szczegółowa relacja w realizacji ww. programu oraz 11 pozostałych na stronie: WWW.malyobywatel.pl

Koordynator projektu:

Joanna Piłat