"Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki

można dać dziecku - jest wykształcenie"

Zespół Szkół w Michalowie

Nauczyciele

Do otwarcia plików z rozszerzeniem  .pdf potrzebny jest program

Adobe Reader             w wersji powyżej 9.0

 

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018  pdf

 

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018  pdf

 

Grafik uroczystości szkolnych 2017/2018  pdf

 

Propozycja oceny z zachowania  pdf

 

Godziny ponadwymiarowe - druk      pdf

 

Wniosek o pożyczkę do kasy zapomogowo-pożyczkowej      pdf

 

Karta indywidualnych potrzeb ucznia      pdf

 

Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego

Sprawozdanie wychowawcy klasy     doc

Sprawozdanie z działalności biblioteki     doc

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego     doc

Sprawozdanie z klasyfikacji  klas 1-3     doc

Sprawozdanie z klasyfikacji za rok szkolny - gimnazjum     doc

Sprawozdanie z klasyfikacji za rok szkolny - szkoła podstawowa     doc

Sprawozdanie z realizacji zadań zespołów przedmiotowych     doc

Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych (art.42)     doc

Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym     doc

Arkusz analizy własnej pracy nauczyciela w roku szkolnym…  docx    

 

sprawozdanie z realizacji zajęć w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej w roku szkolnym  doc

 

Monitorowanie realizacji podstawy programowej w szkole podstawowej i gimnazjum

Procedura monitorowania  doc

Monitorowanie liczby zrealizowanych godzin zajęć edukacyjnych w gimnazjum    zał-1       zał-2

Monitorowanie liczby zrealizowanych godzin zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej IV-VI     zał-1       zał-2

Monitorowanie liczby zrealizowanych godzin zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej w klasach I-III      zał-1

 

Wnioski o przyznanie stypendium

Stypendium naukowe

Stypendium sportowe

 

Projekt edukacyjny w gimnazjum

Podstawa prawna

Warunki i zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym w Michalowie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 

Harmonogram uroczystości na rok szkol. 2015/2016       pobierz

 

Harmonogram prowadzenia gazetki szkolnej w roku szkolnym 2015/2016  pobierz

 

Dyżury nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016- semestr I     pobierz

 

„Syndrom nieadekwatnych osiągnięć oraz istota motywacji”

szkolenie dla nauczycieli materiał     pdf

Szkolenie przygotowały: p. A. Policzkiewicz i B. Typek

Przyczyny i rodzaje agresji       artykuł

Jak sobie radzić z przemocą rówieśniczą materiały video

 

Program TeamViewer 6